Stöd och hjälp

Om du vill ha stöd och hjälp eller om du vill få veta mer finns kontaktuppgifter till viktiga verksamheter här.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter att ha utsatts för brott.

Domstolsverket

Domstolsverket är en myndighet som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. På deras webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till din domstol.

Hälso- och sjukvården

Om du behöver vård kan du vända dig till din region. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats som har kontaktuppgifter till din region. Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden.

Kronofogden

Om en domstol har beslutat att du har rätt till skadestånd i ett brottmål kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp att få betalt från gärningspersonen.

Kriminalvården

Kriminalvården kan i vissa fall informera dig om sådant som rör en dömd gärningspersons vistelse på anstalt.

Kvinnofridslinjen

Om du är utsatt för våld och hot kan du ringa till Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Även vänner och närstående är välkomna att ringa. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Om du inte talar svenska eller engelska har Kvinnofridslinjen tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder sedan de anmälda brotten. De kan också hänvisa dig vidare till andra verksamheter om du behöver någon att tala med om det du varit med om. Om du blir hotad och utsatt för våld kan polisen erbjuda dig skydd.

Skatteverket

Om du är utsatt för allvarliga hot kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att ge brottsoffer och brottsoffers anhöriga hjälp och stöd. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats som har kontaktuppgifter till din kommun.

Åklagarmyndigheten

En åklagare leder ofta polisens utredning. De väcker också åtal i domstol om det finns tillräckligt med bevis för att någon ska kunna fällas för brottet.

Barnens Rätt i Samhället (Bris)

Bris är en barnrättsorganisation som stöttar barn. Bris ger stöd via e-post, chatt och telefon.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som stödjer offer för alla typer av brott.

ECPATs stödlinje

Om du har utsatts för sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL och är under 18 år kan du ta ringa till ECPATs stödlinje för att få hjälp och råd. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Killfrågor.se

På killfrågor.se kan du chatta helt anonymt med någon som lyssnar, stöttar och peppar. Du kan vara helt anonym och inga frågor är för små eller för stora. De som chattar är 20 år och uppåt av olika kön och från olika bakgrunder. Alla har gått en utbildning i att vara en bra stödperson.

RFSL Stödmottagning

RFSL Stödmottagning erbjuder stöd till hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal eller e-post.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks är en riksorganisation för ideella kvinno- och tjejjourer som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp.

Unizon

Unizon är en riksorganisation för ideella kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp.

1000 möjligheter

1000 möjligheter erbjuder stöd och hjälp via chatt, samtal på deras 1000Mottagning, stödkontakt eller gruppsamtal. Allt stöd är gratis och anonymt.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök